UA-63787764-2
top of page

BADANIA WSPÓŁCZESNE

A LECZENIE PIJAWKAMI

Badania współczesne potwierdzają bardzo wysoką skuteczność terapii pijawkowej.

W 1955r, habilitujący się Fritz Markwardt, na Uniwersytecie w Greifswaldzie w Niemczech wyizolował hirudynę, białko odpowiedzialne za obniżanie krzepliwości krwi. W 1956r. otrzymał tytuł doktora habilitowanego za pracę pt. "Studia nad hirudyną", a w 1967r. dokładnie opisał budowę i działanie hirudyny.

Odkrycia profesora Markwardta zapoczątkowały dalsze badania biochemiczne i kliniczne.
Już w latach 70-tych XX wieku wykonano pierwsze zabiegi operacyjne replantacji tkanek z użyciem pijawek z bardzo dobrymi efektami.


Do czasów obecnych nadal odkrywa się nowe białka zawarte w ślinie pijawek wykazujące właściwości lecznicze.

Wyizolowano i zbadano między innymi:

  • PC-LS – czynnik przeciwpłytkowy i regulujący ciśnienie krwi

  • Triglicerydaza i esteraza cholesterolowa – rozkładają triglicerydy i cholesterol

  • Białka przeciwzapalne - bdeliny, egliny, hirustazyna

  • Neuroprzekaźniki – dopamina, serotonina, histamina acetylocholina, endorfiny

  • Steroidy – kortyzol, progesteron, testosteron, estradiol

  • Białka hamujące wzrost mikroorganizmów

  • Liczne inhibitory krzepnięcia krwi.

Podstawą terapii stała się wiedza o biochemicznym składzie śliny pijawek.

Badania nad pijawkami

W latach 90-tych XX w. inżynieria genetyczna pozwoliła na stworzenie syntetycznych białek o właściwościach podobnych do hirudyny. Są to Lepirudyna (Zarejestrowana jako preparat Refludan* - w Polsce niedostępna), Biwalirudyna (w Polsce zarejestrowana pod nazwą Angiox*) oraz Argatroban (w Polsce niedostępny). Substancje te obarczone są jednak poważnymi działaniami ubocznymi i mogą być stosowane jedynie w warunkach szpitalnych. Hirudyna zawarta w ślinie pijawek nie stwarza takich zagrożeń.

Profesor Fritz Markwardt
HIRUDYNA wzór chemiczny

W XXI w. podstawą stosowania terapii pijawkowej staje się wiedza o złożonych interakcjach białek wprowadzanych do organizmu pacjenta bezpośrednio przez żywy organizm pijawki, a nie w formie syntetycznej. Wiedza ta determinuje sposób klasyfikacji wskazań i przeciwwskazań, które nie zawierają się w sztywnych ramach klasyfikacji leku. 

* Produkt leczniczy bez ważnego pozwolenia na dopuszczenie - stan na dzień 2019-02-13

bottom of page